Bạn vẫn muốn xem thêm phản hồi của các bạn khác → Hãy đọc tiếp ở đây nhé (email thì tất nhiên tôi không public được…)

Bạn đã đọc hết chưa?

Đọc kỹ chưa?

Phải đọc kỹ mới được đọc tiếp đấy. Vì tôi ở đây là để giúp bạn xác định được chính xác mục tiêu học tiếng Anh của mình là gì.

Tôi hỏi thật, nếu có một khóa học, chỉ trong MỘT khóa học, mà đáp ứng cho bạn được ngần này thứ, thì bạn có muốn học không nhé?