Bạn có câu hỏi về chương trình học? Chúng tôi ở đây để giúp bạn.

Trung tâm luôn sẵn sàng chờ đón và giải đáp mọi thắc mắc về khóa học. Hãy kết nối với chúng tôi!

 

Send ticket

Gửi Ticket cho trung tâm

Thời gian từ: 9 giờ - 17 giờ, thứ 2 đến thứ 6

Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 1 ngày

Send ticket

Gửi Ticket cho trung tâm

Thời gian từ: 9 giờ - 17 giờ, thứ 2 đến thứ 6

Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 1 ngày

Send ticket

Gửi Ticket cho trung tâm

Thời gian từ: 9 giờ - 17 giờ, thứ 2 đến thứ 6

Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 1 ngày

Mình rất mừng vì sau khi hoàn thành Com Fluency, mình đã thực sự cảm thấy tự tin tới 200% khi giao tiếp với các đối tác, đồng nghiệp bằng tiếng Anh.

Mình đã rất áp lực khi chuyển sang phòng đối ngoại và yêu cầu phải làm việc bằng tiếng Anh rất nhiều. Giờ đây mình có thể tự tin email, chat, call trực tiếp mà không sợ hãi và ngại như trước. Nhờ vậy, thu nhập của mình cao hơn và được tiếp cận với cơ hội mới, thử thách mới thú vị hơn.

Linh Hằng Pyssun CO - Đà Nẵng

Mình rất mừng vì sau khi hoàn thành Com Fluency, mình đã thực sự cảm thấy tự tin tới 200% khi giao tiếp với các đối tác, đồng nghiệp bằng tiếng Anh.

Mình đã rất áp lực khi chuyển sang phòng đối ngoại và yêu cầu phải làm việc bằng tiếng Anh rất nhiều. Giờ đây mình có thể tự tin email, chat, call trực tiếp mà không sợ hãi và ngại như trước. Nhờ vậy, thu nhập của mình cao hơn và được tiếp cận với cơ hội mới, thử thách mới thú vị hơn.

Linh Hằng Pyssun CO - Đà Nẵng

Mình rất mừng vì sau khi hoàn thành Com Fluency, mình đã thực sự cảm thấy tự tin tới 200% khi giao tiếp với các đối tác, đồng nghiệp bằng tiếng Anh.

Mình đã rất áp lực khi chuyển sang phòng đối ngoại và yêu cầu phải làm việc bằng tiếng Anh rất nhiều. Giờ đây mình có thể tự tin email, chat, call trực tiếp mà không sợ hãi và ngại như trước. Nhờ vậy, thu nhập của mình cao hơn và được tiếp cận với cơ hội mới, thử thách mới thú vị hơn.

Linh Hằng Pyssun CO - Đà Nẵng

Mình rất mừng vì sau khi hoàn thành Com Fluency, mình đã thực sự cảm thấy tự tin tới 200% khi giao tiếp với các đối tác, đồng nghiệp bằng tiếng Anh.

Mình đã rất áp lực khi chuyển sang phòng đối ngoại và yêu cầu phải làm việc bằng tiếng Anh rất nhiều. Giờ đây mình có thể tự tin email, chat, call trực tiếp mà không sợ hãi và ngại như trước. Nhờ vậy, thu nhập của mình cao hơn và được tiếp cận với cơ hội mới, thử thách mới thú vị hơn.

Linh Hằng Pyssun CO - Đà Nẵng

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI